همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان , 2016-10-19

عنوان : ( نقدی بر کتاب «فارسی شیرین است » بر اساس نظریه مک دانو و شاو )

نویسندگان: عطیه کامیابی گل , ریحانه بارانی , زهرا معراجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش معرفی منبع جدید، درزمینة آموزش زبان فارسی است که شاید کمتر ازسایر منابع شناختهشده بدان پرداختهاند. کتاب فارسی شیرین است بهقلم پونه شعبانى جدیدى و دومینیک پرویز بروکشا در سال 2010 برای فارسیآموزان سطح مقدماتی منتشر شده است.در این نوشتار ما به ارزیابی 15 درس موجود در این کتاب و ارائه راهکارهایی برای سازگارسازی آن با محیطهای متفاوت آموزشی بر اساس چهارچوبی خاص میپردازیم.

کلمات کلیدی

, آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, سازگاری منبع آموزشی, نقد و تحلیل, محتوا, صورت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058883,
author = {کامیابی گل, عطیه and بارانی, ریحانه and معراجی, زهرا},
title = {نقدی بر کتاب «فارسی شیرین است » بر اساس نظریه مک دانو و شاو},
booktitle = {همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، سازگاری منبع آموزشی، نقد و تحلیل، محتوا، صورت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقدی بر کتاب «فارسی شیرین است » بر اساس نظریه مک دانو و شاو
%A کامیابی گل, عطیه
%A بارانی, ریحانه
%A معراجی, زهرا
%J همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
%D 2016

[Download]