مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی, دوره (11), شماره (41), سال (2015-12) , صفحات (46-58)

عنوان : ( بررسی اندیشه ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر بنیان گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه) )

نویسندگان: هادی وکیلی , تهمینه رئیس السادات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غالیان شیعه با عنوانهای متعدد در کتب فرق مورد توجه قرار گرفته اند و عقاید و افکار ایشان، شرح و توضیح داده شده است. از جمله آنها، می توان به عَزاقِریه یا شَلمَغانیه اشاره کرد که منسوب به محمد بن علی شلمغانی است. در این نوشتار، به روش توصیفی ـ تحلیلی، افکار و اندیشه های غالیانه این شخص مورد بررسی قرار می-گیرد. بنابراین با توجه به عقاید اباحی گری و غیراسلامی شلمغانی، نمی توان این عقاید غالیانه را منتسب به شیعه و به طور کلی در حیطه باورهای اسلامی مسلمانان محسوب کرد. الوهیت ائمه(ع)، حلول و تناسخ که از ویژگیهای کلی همه فرقه های غالیانه محسوب می شود، به خوبی در اندیشه شلمغانی نمایان است. باید توجه داشت پیروان فرقه عزاقریه، هیچ ارتباطی به شیعه و اسلام ندارند، از این رو، در کتب فرق، در جای درستی قرار نگرفته اند.

کلمات کلیدی

, غالیان, عزاقریه, شلمغانی, امام زمان(ع), حسین بن روح نوبختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058889,
author = {وکیلی, هادی and رئیس السادات, تهمینه},
title = {بررسی اندیشه ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر بنیان گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه)},
journal = {مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {41},
month = {December},
issn = {2252-0678},
pages = {46--58},
numpages = {12},
keywords = {غالیان، عزاقریه، شلمغانی، امام زمان(ع)، حسین بن روح نوبختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اندیشه ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر بنیان گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه)
%A وکیلی, هادی
%A رئیس السادات, تهمینه
%J مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی
%@ 2252-0678
%D 2015

[Download]