سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-23

عنوان : ( آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک )

نویسندگان: وحیده احراری خلف , سیمیندخت براتپورباجگیران , آرزو حبیبی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مباحث قابلیت اعتماد و مطالعات طول عمر سیستم‌ها آنتروپی نقش اساسی ایفا می‌کند. از طرفی در مطالعات اخیر توجه زیادی به استفاده از تابع چندک و خواص و کاربردهای آن در تشخیص مدل‌های آماری شده است. در این مقاله، آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک را معرفی می‌کنیم و به بررسی خواص آن در مدل‌های پیوسته می‌پردازیم. با در نظرگرفتن مدل‌های پارامتری از توزیع‌های طول عمر خاص، فرمول‌های بسته‌ای برای آنتروپی باقیمانده گامای چندکی بدست آورده و به مشخص‌سازی بر اساس این آنتروپی می‌پردازیم. در نهایت خواص یکنوایی آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

کلمات کلیدی

, آنتروپی باقیمانده گاما, آنتروپی شانون, اندازه‌های قابلیت اعتماد, باقیمانده طول عمر, تابع چندک, ترتیب‌های تصادفی و مشخص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058898,
author = {احراری خلف, وحیده and براتپورباجگیران, سیمیندخت and حبیبی راد, آرزو},
title = {آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آنتروپی باقیمانده گاما، آنتروپی شانون، اندازه‌های قابلیت اعتماد، باقیمانده طول عمر، تابع چندک، ترتیب‌های تصادفی و مشخص سازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک
%A احراری خلف, وحیده
%A براتپورباجگیران, سیمیندخت
%A حبیبی راد, آرزو
%J سیزدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2016

[Download]