تاریخ اسلام, دوره (3), شماره (12), سال (2003-2) , صفحات (75-88)

عنوان : ( سادات در دوره مغول )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سادات از جمله گروه های مورد توجه در طول تاریخ اسلام وایران بعد از اسلام بودند. با حمله و سلطه مغولان نیز این گروه به رغم ویرانگری ها و کشتارها کمترین آسیب را متحمل شدند. مجموعه ای از عوامل اعتقادی و سیاسی در پدید آمدن این وضع موثر بودند.

کلمات کلیدی

, مغولان, سادات, ایلخانان, پایگاه اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058942,
author = {عباسی, جواد},
title = {سادات در دوره مغول},
journal = {تاریخ اسلام},
year = {2003},
volume = {3},
number = {12},
month = {February},
issn = {2008-6431},
pages = {75--88},
numpages = {13},
keywords = {مغولان، سادات، ایلخانان، پایگاه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سادات در دوره مغول
%A عباسی, جواد
%J تاریخ اسلام
%@ 2008-6431
%D 2003

[Download]