سومین همایش ملی تکنولوژیهای نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران , 2016-06-11

عنوان : ( سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت متخلخل ZnO@Fe2O3 و ارزیابی آن به عنوان حامل دارو )

نویسندگان: اعظم سادات علوی , آزاده مشکینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه نانوکامپوزیت دو کارکردی ZnO@Fe2O3 سنتز شد که بدلیل داشتن خواص مغناطیسی و تخلخل بالا، دارای پتانسیل بالایی برای استفاده در سیستم دارورسانی هدفمند به عنوان حامل دارو می باشد. از روش هیدروترمال برای سنتز ZnO@Fe2O3 استفاده شد و به منظور بهبود ظرفیت بارگیری دارو، در حین سنتز از قالب گیر انیونی CTAB استفاده گردید. خواص ساختاری و موروفولوژی نانوکامپوزیت تهیه شده، به وسیله XRD، TEM و BET بررسی شد. نتایج نشان داد که ZnO@Fe2O3 دارای هر دو فاز مگنتیک و اکسید روی می باشد. نانوذرات کروی شکل بوده و سایز آنها بین 100-80 نانومتر می باشد. همچنین نانوکامپوزیت سطح ویژه و میزان تخلخل بالایی داشته که این خود قابلیت بارگزاری مقادیر بالایی از داروها و ملکولهای زیستی را فراهم می کند. به منظور مطالعه میزان بارگیری دارو توسط نانوذره از داروی ضد سرطان متوتوروکسات استفاده شد. دارو به واسطه جذب سطحی بر روی سطح و داخل حفرات نانوذره بارگیری شده و این امردر یک روند وابسته به زمان ادامه داشت بطوری که حداکثر جذب در 48 ساعت انکوباسیون اتفاق افتاد. بر اساس نتایج بدست آمده، نانوکامپوزیت متخلخل ZnO@Fe2O3 می تواند به عنوان یک گزینه مناسب برای تحویل هدفمند دارو در سیستم دارورسانی در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی

, نانوکامپوزیت های مغناطیسی, دارورسانی هدفمند, مزوساختار, متوتوروکسات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058947,
author = {علوی, اعظم سادات and مشکینی, آزاده},
title = {سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت متخلخل ZnO@Fe2O3 و ارزیابی آن به عنوان حامل دارو},
booktitle = {سومین همایش ملی تکنولوژیهای نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوکامپوزیت های مغناطیسی، دارورسانی هدفمند، مزوساختار، متوتوروکسات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت متخلخل ZnO@Fe2O3 و ارزیابی آن به عنوان حامل دارو
%A علوی, اعظم سادات
%A مشکینی, آزاده
%J سومین همایش ملی تکنولوژیهای نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران
%D 2016

[Download]