سومین کنفرانس بین المللی نواوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-09-08

عنوان : ( اتصال و بررسی خواص انتی اکسیدانی کاتچین متصل شده به نانوذرات هیدروکسی اپاتیت )

نویسندگان: آزاده مشکینی , الناز سیستانی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاتچین ترکیب فلاونوئیدی است که دارای خاصیت انتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد سرطانی می باشد. هدف از انجام این مطالعه تثبیت این ترکیب آنتی اکسیدانی بر روی سطح نانوذرات زیستی هیدروکسی آپاتیت می باشد به منظور افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی آن می باشد. در این پژوهش با استفاده از قالبگیر کاتیونی، ستیل تری متیل آمونیوم برومید 500 کلسینه گردید.. ˚C هیدروکسی آپاتیت مزوحفره در دمای بالا و تحت شرایط رفلاکس سنتز شد و در دمای ،(CTAB)سایز کریستالهای این نانوذره 19 نانومتر می باشد. اتصال کاتچین به سطح نانوذره به واسطه پیوند کوالان با استفاده ازخواص انتی اکسیدانی ناوذرات تغییر DPPH و پتاسیل زتا مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از آزمون FTIR تکنیک یافته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تثبیت کاتچین بر روی سطح نانوذرات هیدروکسی آپاتیت باعث افزایش خواص انتی اکسیدانی این ترکیب به اندازه 2 تا 3 برابر می شود. بنابراین با توجه به داده های بدست امده در این مطالعه استفاده از نانوذرات هیدروکسی آپاتیت تغییر یافته با کاتچین بدلیل داشتن پتانسیل بالا برای از بین بردن رادیکالهای ازاد می تواند به عنوان یک گزینه مناسب برای درمان بیماریها باشد.

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدان, کاتچین, نانوذرات هیدروکسی آپاتیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058958,
author = {مشکینی, آزاده and سیستانی پور, الناز},
title = {اتصال و بررسی خواص انتی اکسیدانی کاتچین متصل شده به نانوذرات هیدروکسی اپاتیت},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی نواوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنتی اکسیدان، کاتچین، نانوذرات هیدروکسی آپاتیت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اتصال و بررسی خواص انتی اکسیدانی کاتچین متصل شده به نانوذرات هیدروکسی اپاتیت
%A مشکینی, آزاده
%A سیستانی پور, الناز
%J سومین کنفرانس بین المللی نواوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2016

[Download]