نخستین همایش ملی معماری، موسیقی و ادبیات , 2016-04-11

عنوان : ( واسازی در ادبیات و جلوه آن در معماری )

نویسندگان: سمیرا بامشکی , شمسی پارسا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واسازی رویکردی در نظریه‌های ادبی است که پس از سخنرانی دریدا نخستین بار در سال 1966 مطرح شد. واسازان در فرایند خوانش یک متن برانند تا «جفت‌های متقابل»، که ریشه در تفکر «مرکزمحور» دارد، را واسازی کنند از این طریق «تعین‌ناپذیریِ» معنای متن آشکار می‌شود، تمامی‌تفسیرهایِ مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد و معنای متن ادبی متکثر، نامتناهی، متعارض، متضاد و نامشخص می‌گردد. به علاوه، از این طریق عملکردهای پیچیدۀ ایدئولوژیکی متن آشکار می‌گردد. جالب توجه است که این رویکرد و نحوۀ تفکر در میان سبک‌های معماری نیز یافت می‌شود. پیتر آیزنمن، معمار آمریکایی، این مباحث فلسفی را وارد حوزه معماری کرد. از آنجایی که یک سازه در معماری نمودِ ذهنیت رایج و غالبِ روزگار خویش است، سازه‌هایی که با این ذهنیت طراحی می‌شوند حجم‌هایی را به ظهور می‌رسانند که دوگانگی، تناقض، بی ثباتی، تزلزل، ناپایداری، عدم تقارن و تناسب، عدم وضوح، ابهام، زشتی و عدم سودمندی به همان اندازۀ جفت‌های متقابلشان دیده می‌شوند زیرا هدف وارانه کردن یا واسازی کردنِ سلسله مراتبی است که همواره در متافیزیک غرب گروهی از تقابل‌ها «مرجّح» بودند و گروهی دیگر «نامرجّح». پیامد این شیوه رهایی از تعصبات، فرض‌های مسلم و ارزش‌های ثابتمان است که در ادبیات و معماریِ معاصر به‌عنوان جایگاه های منعکس‌کنندۀ تفکرانسان امروز جلوه می‌یابد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه‌ها: ادبیات, معماری, واسازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058964,
author = {بامشکی, سمیرا and شمسی پارسا},
title = {واسازی در ادبیات و جلوه آن در معماری},
booktitle = {نخستین همایش ملی معماری، موسیقی و ادبیات},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه‌ها: ادبیات، معماری، واسازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واسازی در ادبیات و جلوه آن در معماری
%A بامشکی, سمیرا
%A شمسی پارسا
%J نخستین همایش ملی معماری، موسیقی و ادبیات
%D 2016

[Download]