بررسی های حسابداری و حسابرسی, دوره (23), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (173-192)

عنوان : ( بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس )

نویسندگان: جواد رجبعلی زاده , رضا حصارزاده , محمدعلی باقرپور ولاشانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس

کلمات کلیدی

بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059029,
author = {رجبعلی زاده, جواد and حصارزاده, رضا and باقرپور ولاشانی, محمدعلی},
title = {بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس},
journal = {بررسی های حسابداری و حسابرسی},
year = {2016},
volume = {23},
number = {2},
month = {September},
issn = {1024-8161},
pages = {173--192},
numpages = {19},
keywords = {بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس
%A رجبعلی زاده, جواد
%A حصارزاده, رضا
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%J بررسی های حسابداری و حسابرسی
%@ 1024-8161
%D 2016

[Download]