آبیاری و زهکشی ایران, سال (2017-1)

عنوان : ( بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاری )

نویسندگان: اردلان ذوالفقاران , امین علیزاده , سعید خاوری , محمد بنایان اول , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی عملکرد، حجم آب مصرفی و بهره¬وری مصرف آب در کشت نشایی و کشت مستقیم ذرت فوق شیرین (رقم Basin) آزمایشی در اراضی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال زراعی 93-94 به صورت کرت¬های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش کرت¬های اصلی شامل سه سطح تامین آب آبیاری (75، 100 و 125 درصد نیاز آبی) و کرت¬های فرعی شامل: 1- کشت نشاء 20 روزه 2- کشت نشاء 30 روزه و 3- کشت مستقیم بود. نتایج نشان داد که در کشت نوبت اول، بیشترین بهره¬وری آب برای عملکرد بلال در تیمارهای کشت نشایی و پس از آن در تیمار کشت مستقیم حاصل شد و اختلاف آنها در سطح 1 درصد معنی‌دار بود. عملکرد بلال و عملکرد دانه در تیمارهای کشت نشایی 20 روزه و 30 روزه بیشتر از تیمار کشت مستقیم بود و اختلاف آنها در سطح 1 درصد معنی‌دار شد. همچنین نتایج نشان داد که بین حجم آب مصرفی تیمارهای کشت نشایی با کشت مستقیم تفاوت معنی‌دار وجود دارد و کشت نشایی سبب صرفه-جویی در حجم آب مصرفی خواهد شد. با این وجود به نظر می¬رسد بهتر است از نظر اقتصادی کشت نشایی نسبت به کشت مستقیم، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, بهره¬وری مصرف آب, ذرت فوق شیرین, خراسان رضوی, کشت مستقیم, کشت نشایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059030,
author = {ذوالفقاران, اردلان and علیزاده, امین and سعید خاوری and بنایان اول, محمد and انصاری, حسین},
title = {بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاری},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2017},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۷۹۴۲},
keywords = {بهره¬وری مصرف آب، ذرت فوق شیرین، خراسان رضوی، کشت مستقیم، کشت نشایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاری
%A ذوالفقاران, اردلان
%A علیزاده, امین
%A سعید خاوری
%A بنایان اول, محمد
%A انصاری, حسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۹۴۲
%D 2017

[Download]