بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک , 2016-05-18

عنوان : ( تعیین نسبت چسبندگی به آنتروپی پلاسمای کوارک-گلوئون در برخورد یونهای سنگین )

نویسندگان: شراره محرابی پری , کورش جاویدان , سیده فاطمه تقوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تغییرات چسبندگی به آنتروپی بر روی فاکتور توقف سازی هسته ای در برخورد طلا-طلا در انرژی RHIC رای کوارکهای b و c منتشر شونده از درون پلاسمای کوارک گلوئونی با استفاده از روش لاپلاس متوالی محاسبه شده است.

کلمات کلیدی

, نسبت چسبندگی به آنتروپی, برخورد یونهای سنگین, پلاسمای کوارک-گلوئون, فاکتور توقف سازی هسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059065,
author = {محرابی پری, شراره and جاویدان, کورش and تقوی شهری, سیده فاطمه},
title = {تعیین نسبت چسبندگی به آنتروپی پلاسمای کوارک-گلوئون در برخورد یونهای سنگین},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نسبت چسبندگی به آنتروپی، برخورد یونهای سنگین، پلاسمای کوارک-گلوئون، فاکتور توقف سازی هسته ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین نسبت چسبندگی به آنتروپی پلاسمای کوارک-گلوئون در برخورد یونهای سنگین
%A محرابی پری, شراره
%A جاویدان, کورش
%A تقوی شهری, سیده فاطمه
%J بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک
%D 2016

[Download]