نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-08-30

عنوان : ( گزارش گونه Nepeta binaloudensis Jamzad برای اولین بار در رشته کوه هزارمسجد، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سعیده سادات حسینی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه ی پونه سای بینالودی گونه ای چندساله، بومی و کمیاب از تیره نعناع می باشد. به دلیل برخورداری از خاصیت دارویی، در درمان بیماری های گوارشی و هم چنین خاصیت آرامبخشی، با برداشت بی رویه روبه رو است و بقای آن در رشته کوه بینالود در معرض خطر است. تاکنون و در فلورهای مختلف ایران منطقه رویش این گونه، منحصرا رشته کوه بینالود، معرفی شده بوده است. طی مطالعه ی فلورستیک که در دامنه های شمالی رشته کوه هزارمسجد در فصل رویشی سال 1394 انجام گرفت، حضور این گونه در رشته کوه هزارمسجد در ارتفاع 2300 متر تا 2900 متر برای اولین بار ثبت گردید .حضور این گونه در رشته کوه هزارمسجد بیانگر این است که ناحیه - ی پراکنش این گونه منحصر به رشته کوه بینالود نبوده و فرضیه های احتمالی در مورد پالئواندمیک بودن این گونه و نیز واگرایی احتمالی در دودمان آن به علت وقوع ویکاریانس قابل بررسی است.

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی, هزار مسجد, خراسان رضوی , Nepeta binaloudensis Jamzad
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059071,
author = {حسینی, سعیده سادات and اجتهادی, حمید and معماریانی, فرشید},
title = {گزارش گونه Nepeta binaloudensis Jamzad برای اولین بار در رشته کوه هزارمسجد، استان خراسان رضوی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {گیاه دارویی، هزار مسجد، خراسان رضوی ،Nepeta binaloudensis Jamzad},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش گونه Nepeta binaloudensis Jamzad برای اولین بار در رشته کوه هزارمسجد، استان خراسان رضوی
%A حسینی, سعیده سادات
%A اجتهادی, حمید
%A معماریانی, فرشید
%J نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2016

[Download]