نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-08-30

عنوان : ( بررسی مقدماتی فلور منطقه چشمه سبز گلمکان، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمد فیروزجهان تیغ , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , زهره آتشگاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فلور هر منطقه یکی از مطالعات زیربنایی در علم گیاهشناسی و اکولوژی است. منطقه چشمه سبزِ گلمکان با میانگین بارش سالانه 300 میلیمتر، در دامنههای شمالی رشته کوه بینالود و در 50 کیلومتری شهر مشهد در خراسان رضوی و در محدوده ارتفاعی 1600 تا 3000 متر از سطح دریا واقع شده است. وجه تسمیه ناحیه چشمه سبز وجود دریاچهای طبیعی در آن است که با فراهم نمودن رطوبت کافی و ایجاد فلور غنی در منطقه بر جذابیت گردشگری و قابلیت باغداری و دامپروری آن افزوده است. برای اولین بار فلور منطقه در وسعتی حدود 1000 هکتار مورد بررسی قرار گرفت. در فصل رویشی سال 1394 از گیاهان جمعآوری شده نمونههای هرباریومی تهیه شده و به روش علمی شناسایی گردیدند. نتایج مقدماتی این مطالعه نشانگر حضور 310 گونه گیاهی متعلق به 53 تیره و 206 جنس در منطقه است. بزرگترین تیره، Asteraceae با 35 گونه و بزرگترین جنسها Galium و Polygonum هر کدام با 6 گونه هستند. شکل زیستی غالب بر اساس طبقه بندی زیستی رانکایر همیکریپتوفیت و تروفیت است. طبقه بندی کورولوژی فلور منطقه نشان میدهد بیشترین عناصر متعلق به ناحیه ایران و تورانی هستند. حضور این تعداد گونه گیاهی در این وسعت کم، اهمیت حفاظت از این اکوسیستم کوهستانی در بینالود را خاطرنشان می سازد.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, شکل زیستی, کورولوژی, خراسان -کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059072,
author = {فیروزجهان تیغ, محمد and اجتهادی, حمید and واعظی, جمیل and معماریانی, فرشید and آتشگاهی, زهره},
title = {بررسی مقدماتی فلور منطقه چشمه سبز گلمکان، استان خراسان رضوی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، شکل زیستی، کورولوژی، خراسان -کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقدماتی فلور منطقه چشمه سبز گلمکان، استان خراسان رضوی
%A فیروزجهان تیغ, محمد
%A اجتهادی, حمید
%A واعظی, جمیل
%A معماریانی, فرشید
%A آتشگاهی, زهره
%J نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2016

[Download]