پژوهش های قرآنی, دوره (21), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (52-78)

عنوان : ( ارزیابی روایات «تقسیمات چهارگانه قرآن» )

نویسندگان: بتول احمدی , سهیلا پیروزفر , عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روایاتی منسوب به پیامبر اکرم6 در جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت وجود دارد که در آن طبق فرمایش ایشان، قرآن کریم به چهار بخش به نام‌های «سبع طوال»، «مِئین»، «مثانی» و «مُفصل» تقسیم می‌شود که هر یک به ترتیب، عوض کتب پیامبران گذشته، تورات موسی، انجیل عیسی و زبور داوود به ایشان داده شده است. عمده این روایات یا از طریق ابن‌الاسقع از پیامبر6، و یا از طریق سعد‌الاسکاف از امام محمدباقر7 از حضرت رسول نقل ‌شده‌اند. کثرت نقل به همراه بی‌توجهی به صحت‌ و سقم این دست روایات از سوی عالمان قرآن و حدیث و انتسابشان به نبی مکرم اسلام6، اهمیت بررسی این احادیث را از نظر میزان اعتبار دوچندان می‌کند. مقاله حاضر با تتبع موارد استناد این احادیث نشان داده که برخی از این استنادات بر خلاف مضمون روایات است و سند روایت کافی صحیح و روایات واثلةبن الاسقع دارای اضطراب در سند و متن بوده که در نهایت به علت مستفیض یا متواتر بودن روایات و هماهنگی دلالت آن با قرآن، حکم به صحت آنها داده شده است.

کلمات کلیدی

تقسیم چهارگانه قرآن/ سبع طوال/ مئین/ مثانی/ مفصل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059081,
author = {احمدی, بتول and پیروزفر, سهیلا and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {ارزیابی روایات «تقسیمات چهارگانه قرآن»},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2016},
volume = {21},
number = {2},
month = {August},
issn = {2251-9815},
pages = {52--78},
numpages = {26},
keywords = {تقسیم چهارگانه قرآن/ سبع طوال/ مئین/ مثانی/ مفصل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی روایات «تقسیمات چهارگانه قرآن»
%A احمدی, بتول
%A پیروزفر, سهیلا
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2016

[Download]