دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا , 2016-09-29

عنوان : ( بررسی عملکرد مجموعه چترفرود محموله ارسال شده برای فرود ایمن )

نویسندگان: محمدرضا پیله چیان , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرحله بازیابی و فرود ایمن محموله جزء مهمترین فازهای مأموریت پرواز فضایی می باشد. این مرحله از پرواز، خود شامل فازها و مراحل مختلفی است. فرآیند بازیابی از طریق چتر فرود، تحت تاثیر اندرکنش بین میدان سیال و محیط جامد شامل محموله و چتر قرار دارد. پژوهش‌هایی که در این حوزه تا کنون صورت گرفته به بررسی میدان سیال در اثر هندسه‌های مشخص چتر و بررسی اثرات بخش‌های مختلف چتر بر میزان کارآیی آن می‌پردازد. اما تاکنون به تغییرات دینامیکی هندسه در طول زمان بازیابی محموله توجه چندانی نشده‌ است. چرا که به‌طور معمول این مطالعات زیر مجموعه‌ی حوزه‌ی دانشی اندرکنش سازه سیال قرار می‌گیرد و سختی‌های خاص خود را دارد.

کلمات کلیدی

, چتر مافوق صوت, کنترل جریان, بالک متحرک, روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059085,
author = {پیله چیان, محمدرضا and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بررسی عملکرد مجموعه چترفرود محموله ارسال شده برای فرود ایمن},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چتر مافوق صوت،کنترل جریان،بالک متحرک،روش عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد مجموعه چترفرود محموله ارسال شده برای فرود ایمن
%A پیله چیان, محمدرضا
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
%D 2016

[Download]