دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11

عنوان : ( بررسی ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو( Prunus armeniaca L)و نقش آن در کنترل علف های هرز یولاف و دم روباهی درمرحله جوانی زنی )

نویسندگان: زینب آشنا , علی گنجعلی , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین اثرات آللوپاتیک عصاره ریشه گیاه زردآلو بر خصوصیات جوانه زنی علف هرزهای یولاف و دم روباهی ، آزمایشی در تابستان سال 1394در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی به اجرا درآمد این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی از سطوح مختلف 50 ، 75 و 100 درصد عصاره آبی ریشه زردآلو انتخاب شدند که اثرات ممانعت کنندگی سطوح تیماری فوق بر جوانه زنی علف های هرز دم روباهی یولاف مورد بررسی قرار گرفت. بذور علف های هرز یولاف و دم روباهی داخل پتری ها تحت تیمارهای فوق قرارگرفتند. روزانه وضعیت جوانه زنی بذور مورد بررسی قرار گرفت و درصد جوانه زنی ،سرعت جوانه زنی اندازه گیری شد.نتایج آزمایش نشان داد که عصاره آبی ریشه زردآلو بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرزهای یولاف و دم روباهی دارای اثرات بازدارنده است . نتایج بررسی ها نشان داد که عصاره آبی حاصل از اندام فوق بر درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی تاثیر معنی داری داشت .

کلمات کلیدی

, آللوپاتیک , زردآلو , علف های هرز , جوانه زنی و پلی اتیلن گلایکول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059120,
author = {آشنا, زینب and گنجعلی, علی and چنیانی, منیره},
title = {بررسی ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو( Prunus armeniaca L)و نقش آن در کنترل علف های هرز یولاف و دم روباهی درمرحله جوانی زنی},
booktitle = {دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {آللوپاتیک ، زردآلو ، علف های هرز ، جوانه زنی و پلی اتیلن گلایکول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو( Prunus armeniaca L)و نقش آن در کنترل علف های هرز یولاف و دم روباهی درمرحله جوانی زنی
%A آشنا, زینب
%A گنجعلی, علی
%A چنیانی, منیره
%J دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]