سازه و فولاد, دوره (11), شماره (17), سال (2015-9) , صفحات (71-86)

عنوان : ( توسعه روش طراحی پلاستیک بر پایه عملکرد برای دیوارهای برشی فولادی کوپل )

نویسندگان: عباس کرم الدین , محمدرسول کفاش بازاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم مقاوم لرزه ای دیوارهای برشی فولادی همبسته، حالت توسعه یافته سیستم دیوار برشی فولادی ویژه است. در تحقیقات محدود صورت گرفته تا کنون، فقدان شیوه‌ای مناسب برای تحلیل و طراحی این سیستم، منجر به عدم درک صحیح از رفتار و طراحی محافظه‌کارانه آن شده است. در این مقاله ضمن معرفی رویکرد طراحی کشسان این سیستم، روش طراحی مومسان بر پایه کارکرد، برای طراحی لرزه ای این سیستم توسعه داده شده است. به منظور بررسی روش طراحی،12 نمونه سازه 6 و 12 طبقه با درصدهای همبندی 30 و 45 و 60 درصد و تیر همبند با دو رفتار خمشی و خمشی-برشی طراحی شده است. این نمونه‌ها با استفاده ازالمان‌های پوسته‌ای غیرخطی ناهمسانگرد مدل سازی و صحت سنجی شده‌اند و مورد ارزیابی تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون قرار گرفته‌اند و در نهایت سطح عملکردشان بررسی شده است. نتایج نشان داد که روش طراحی ارائه شده، منجر به بینش بیشتر از رفتار سازه، کنترل بیشتر روی طراحی و دستیابی به هدف‌های عملکردی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, دیوار برشی فولادی , دیوار برشی همبند , طراحی مومسان بر اساس کارکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059121,
author = {کرم الدین, عباس and کفاش بازاری, محمدرسول},
title = {توسعه روش طراحی پلاستیک بر پایه عملکرد برای دیوارهای برشی فولادی کوپل},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2015},
volume = {11},
number = {17},
month = {September},
issn = {1735-515X},
pages = {71--86},
numpages = {15},
keywords = {دیوار برشی فولادی ، دیوار برشی همبند ، طراحی مومسان بر اساس کارکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه روش طراحی پلاستیک بر پایه عملکرد برای دیوارهای برشی فولادی کوپل
%A کرم الدین, عباس
%A کفاش بازاری, محمدرسول
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2015

[Download]