سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2016-10-24

عنوان : ( مدلسازی احتمالاتی هماهنگ کننده خودروهای الکتریکی با حضور منابع تولید پراکنده )

نویسندگان: مهدی شفیعی درب آسیابی , رضا قاضی , معین معینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک چهارچوب برنامهریزی به منظورمدیریت مناسب انرژی تعداد زیادی خودروی الکتریکی در حضور منابع تولید پراکنده ارائه گردیده است. در این حالت تابع هدف به صورتکمینه نمودن هزینههای بهرهبرداری با در نظر گرفتن خواسته صاحبانخودرو و منابع تولید پراکنده در نظر گرفته شده است. نتایج نشان دادهاندکه مدیریت پارکینگهای هوشمند به عنوان یک نهاد کارآمد موجببهرهمندی اقتصادی صاحبان خودروهای الکتریکی، منابع تولید پراکنده وشبکه قدرت میگردد.

کلمات کلیدی

, خودرو الکتریکی, منابع تولید پراکنده, هماهنگ کننده, پارکینگ هوشمند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059123,
author = {شفیعی درب آسیابی, مهدی and قاضی, رضا and معین معینی},
title = {مدلسازی احتمالاتی هماهنگ کننده خودروهای الکتریکی با حضور منابع تولید پراکنده},
booktitle = {سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خودرو الکتریکی، منابع تولید پراکنده، هماهنگ کننده، پارکینگ هوشمند.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی احتمالاتی هماهنگ کننده خودروهای الکتریکی با حضور منابع تولید پراکنده
%A شفیعی درب آسیابی, مهدی
%A قاضی, رضا
%A معین معینی
%J سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2016

[Download]