سومین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری , 2015-12-29

عنوان : ( بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در طراحی خانه های مسکونی (رشت) )

نویسندگان: المیرا حسن زاده , فرناز قبدیان , جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود شرایط زیستی در اقلیم های مختلف کشور ایران مسئله ای است که از دیرباز در طراحی بناها مورد توجه بوده است و یکی از پایه های اصلی معماری سنتی ایران نیز بر همین اصل استوار است. امروزه نیز با توجه به بحران انرژی و همچنین آلودگی های ناشی از مصرف سوخت های فسیلی طراحی بر مبنای حداکثر سازگاری با شرایط اقلیمی و حداقل نیاز به مصرف انرژی اهمیت دوچندان یافته است . هدف کلی مورد بررسی در این پژوهش، طراحی ساختمان مسکونی با رویکرد طراحی اقلیمی و استفاده از انرژیهای تجدید پذیر موجود در منطقه می باشد. در این میان به اقلیم معتدل ومرطوب پرداخته و به عنوان نمونه موردی شهر رشت بررسی شده است. نخست با استفاده از دادههای ایستگاه های هواشناسی و نیز معرفی شرایط جغرافیایی منطقه، به شرح شرایط اقلیمی منطقه پرداخته و از این طریق به اساسی ترین نیازها در طراحی بناهای منطبق با این اقلیم دست یافته و سپس با در نظر گرفتن معماری بومی و همچنین روشهای جدید ساخت و مصالح نوین به ارائه راهکارهایی در بهبود امر طراحی در انطباق با شرایط اقلیمی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

آسایش انسانی" اقلیم معتدل و مرطوب" تهویه طبیعی" شهر رشت" طراحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059133,
author = {حسن زاده, المیرا and قبدیان, فرناز and طاهری, جعفر},
title = {بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در طراحی خانه های مسکونی (رشت)},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسایش انسانی" اقلیم معتدل و مرطوب" تهویه طبیعی" شهر رشت" طراحی اقلیمی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در طراحی خانه های مسکونی (رشت)
%A حسن زاده, المیرا
%A قبدیان, فرناز
%A طاهری, جعفر
%J سومین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری
%D 2015

[Download]