جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (47), شماره (94), سال (2015-8) , صفحات (91-111)

عنوان : ( تأثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت‌های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معاد )

نویسندگان: جلیل قاسمی , عزیزاله فیاض صابری , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صدرالمتالهین. موسس مکتبی است که به عنوان حکمت متعالیه شناخته می شود

کلمات کلیدی

فلسفه و حدیث. ملاصدرا و حدیث. حکمت متعالیه. نفس. معاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059142,
author = {قاسمی, جلیل and فیاض صابری, عزیزاله and نقی زاده, حسن},
title = {تأثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت‌های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معاد},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2015},
volume = {47},
number = {94},
month = {August},
issn = {2008-9112},
pages = {91--111},
numpages = {20},
keywords = {فلسفه و حدیث. ملاصدرا و حدیث. حکمت متعالیه. نفس. معاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مبانی فلسفی ملاصدرا در برداشت‌های حدیثی او در حوزه مباحث نفس و معاد
%A قاسمی, جلیل
%A فیاض صابری, عزیزاله
%A نقی زاده, حسن
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2015

[Download]