علوم قرآن و حدیث, دوره (45), شماره (90), سال (2013-8) , صفحات (135-158)

عنوان : ( بررسی آثار غذایی عسل بر ویژگی‌ها و رفتار انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم پزشکی )

نویسندگان: سعید نمازی زادگان , حسن نقی زاده , مجید غیور مبرهن , نغمه مخبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متون اسلامی و علمی در میان مجموعه عواملی که بر سلامت جسم و روان تأثیر گذارند، بر نقش تغذیه بسیار تأکید کرده‌اند. این نوشتار نخست بخشی از آثار تغذیه بر ویژگی‌ها و رفتار انسان را مرور می‌کند آن گاه به بررسی آثار غذایی عسل بر احوال و رفتار انسان از دیدگاه قرآن و حدیث پرداخته و با دستاوردهای علمی تطبیق می‌دهد. نتیجه به دست آمده تحقیق آن است که از نگاه علم و دین، این ماده غذایی ارزشمند نه تنها در سلامت جسمانی نقش مهمی دارد، بلکه بر خلقیات، صفات شخصیتی و رفتار انسان آثار مثبتی داشته و آرامش، نشاط و نیز حافظه‌ای قوی را به ارمغان می‌آورد. روایات اسلامی همچنین، حکمت و زلالی دل را نیز از آثار غذایی عسل برشمرده‌اند که البته متون علمی در این باره ساکت‌اند.

کلمات کلیدی

, قرآن, احادیث اسلامی, عسل, آثار غذایی, رفتار, خلق‌وخو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059159,
author = {سعید نمازی زادگان and نقی زاده, حسن and مجید غیور مبرهن and نغمه مخبر},
title = {بررسی آثار غذایی عسل بر ویژگی‌ها و رفتار انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم پزشکی},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2013},
volume = {45},
number = {90},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {135--158},
numpages = {23},
keywords = {قرآن، احادیث اسلامی، عسل، آثار غذایی، رفتار، خلق‌وخو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار غذایی عسل بر ویژگی‌ها و رفتار انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم پزشکی
%A سعید نمازی زادگان
%A نقی زاده, حسن
%A مجید غیور مبرهن
%A نغمه مخبر
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2013

[Download]