کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار , 2016-03-05

عنوان : ( بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر یادگیری سزمانی در شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی )

نویسندگان: الهام ناطق , محمدمهدی فراحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم جدیدی که با پیچیده شدن سازمان ها و تغییرات غیرقابل پیش بینی جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده است مفهوم سازمان یادگیرنده است. سازمان هایی که در آن افراد در مقابل تغییرات برخلاف سازمان های سنتی مقاومت نشان نمی دهند بلکه همواره سعی دارند در حال تغییر و تحول باشند و محیط را با خود سازگار و همراه کنند. متغیر یا مفهومی که می تواند بر یادگیری نقش داشته باشد مفهوم فراموشی سازمانی است. به بیان دیگر درصورتی که رهبری حمایت مناسبی از تحول و تغییر داشته باشد، سازمان به سمت افزایش یادگیری خواهد رفت، مشروط بر اینکه سازمان حافظه پویا و خالی کافی داشته باشد و بتواند نرخ یادگیری سازمانی خود را افزایش دهد لذا این پژوهش در نظر دارد تاثیر فراموشی سازمانی را بر یادگیری سازمانی به عنوان یکی از عوامل در درک یادگیری سازمانی در شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی آزمون نماید. طبق نتایج حاصل ازین تحقیق نهایتا مشخص گردید، متغیر فراموشی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد. لذا برای تحت تاثیر قرار دادن یادگیری سازمانی نیاز به توجه به متغیر فراموشی در سازمان می باشد.

کلمات کلیدی

, فراموشی سازمانی, یادگیری سازمانی, سازمان یادگیرنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059177,
author = {الهام ناطق and فراحی, محمدمهدی},
title = {بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر یادگیری سزمانی در شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فراموشی سازمانی، یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر یادگیری سزمانی در شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی
%A الهام ناطق
%A فراحی, محمدمهدی
%J کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
%D 2016

[Download]