سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام , 2016-11-02

عنوان : ( ارزیابی روش FRAP (قدرت آنتی اکسیدانی/قدرت احیا آهن) جهت تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام در نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی )

نویسندگان: نیلوفر تشکری , بابک خرمیان طوسی , مهران فرهودی , نیما فرزانه , محمد حیدرپور , کمیل مشایخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استرس اکسیداتیو به عنوان عدم تعادل بین اکسیدان ها و آنتی اکسیدان ها تعریف می شود و آسیب اکسیداتیو نتیجه ای است از اینعدم تعادل که شامل تغییر اکسیداتیو ماکرومولکولهای سیلول، مرگ سلولی(آپوپتوز یانکروز) و همچنین تخریب بافتی استگستره و سیع و متفاوت از ترکیبات آنتی اکسیدانی در سرم و بافت ها، اندازه گیری تک تک آنها رامشکل میسازد.علاوه براین، از آنجایی که بین فعالیت آنتی اکسیدان های مختلف هم پوشانی وجود دارد، اندازه گیری جداگانهی فعالیت آنها نمیتواندگویای عملکرد کامل آنها باشد. بنابراین اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم می تواند پارامتر مناسبی برای ارزیابی وضعیت کل آنتی اکسیدانی با شد. روشهای متعددی برای ارزیابی ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم بنا شده ا ست که از جمله این روش ها میتوان به FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, استرس اکسیداتیو, اکسیدان, تخریب بافتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059180,
author = {تشکری, نیلوفر and خرمیان طوسی, بابک and مهران فرهودی and فرزانه, نیما and حیدرپور, محمد and کمیل مشایخی},
title = {ارزیابی روش FRAP (قدرت آنتی اکسیدانی/قدرت احیا آهن) جهت تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام در نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {استرس اکسیداتیو; اکسیدان;تخریب بافتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی روش FRAP (قدرت آنتی اکسیدانی/قدرت احیا آهن) جهت تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام در نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی
%A تشکری, نیلوفر
%A خرمیان طوسی, بابک
%A مهران فرهودی
%A فرزانه, نیما
%A حیدرپور, محمد
%A کمیل مشایخی
%J سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام
%D 2016

[Download]