پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن, دوره (1), شماره (9), سال (2017-2) , صفحات (11-28)

عنوان : ( بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزله )

نویسندگان: حسن زرنوشه فراهانی , سهیلا پیروزفر , حمید ایماندار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امین‌الخولی با تأکید بر اولویت داشتن پژوهش ادبی در مطالعه‌ی قرآن، مکتب ادبی معاصری در تفسیر قرآن را پایه‌ریزی کرد که از سوی محققانی نظیر محمد احمد خلف الله، بنت الشاطی و نصر حامد ابوزید نیز مورد استقبال قرار گرفت و امتداد یافت. اما بهره‌گیری این جریان از بعضی آراء مفسران معتزلی مانند زمخشری و نیز تأکید بر اندیشه‌ی خلق قرآن سبب شد که برخی آن‌ها را متأثر از اندیشه‌های معتزله بدانند. در این مقاله، پس از معرفی مکتب ادبی در تفسیر، به معرفی الگوهای اثرگذار بر این جریان پرداخته شده و معلوم می‌گردد که نظریات مطرح شده از سوی این جریان، ارتباط روشن و مشخصی با اندیشه‌های معتزله ندارد. تنها مطلب قابل ذکر، تأکید ابوزید بر نظریه‌ی خلق قرآن است که آن نیز کاملاً به‌صورت گزینشی و در راستای اثبات تاریخمندی قرآن مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین حتی نتیجه‌ای که ابوزید از این نظریه گرفته با معتزله متفاوت است.

کلمات کلیدی

, مکتب ادبی, معتزله, امین‌الخولی, محمد احمد خلف الله, نصر حامد ابوزید, خلق قرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059187,
author = {زرنوشه فراهانی, حسن and پیروزفر, سهیلا and ایماندار, حمید},
title = {بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزله},
journal = {پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن},
year = {2017},
volume = {1},
number = {9},
month = {February},
issn = {2322-3804},
pages = {11--28},
numpages = {17},
keywords = {مکتب ادبی، معتزله، امین‌الخولی، محمد احمد خلف الله، نصر حامد ابوزید، خلق قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزله
%A زرنوشه فراهانی, حسن
%A پیروزفر, سهیلا
%A ایماندار, حمید
%J پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
%@ 2322-3804
%D 2017

[Download]