سی‌ و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2016) , 2016-10-24

عنوان : ( کنترل تطبیقی مدل مرجع جریان مبدل مدولاسیون پهنای پالس منبع ولتاژی متصل به شبکه در کاربرد انرژی های تجدیدپذیر )

نویسندگان: حسین غلامی خشت , محمد منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مبدل های مدولاسیون پهنای پالس منبع ولتاژی (PWM-VSC) به دلیل مزایا و کاربردهای گسترده ای که در سیستم های قدرت دارند مورد توجه فراوان می باشند. روش های کنترل مختلفی برای PWM-VSC متصل به شبکه ارائه شده اند. تولید جریان سینوسی، کنترل دوجهته توان، عملکرد حالت دائم و دینامیکی مناسب، مقاومت نسبت به نامعینی های سیستم، سادگی و حجم کم محاسبات به عنوان مهم ترین اهداف این روش های کنترل مطرح هستند. برای دستیابی به این اهداف، در این مقاله یک روش کنترل تطبیقی مستقیم بر مبنای تئوری سیستم های تطبیقی مدل مرجع برای کنترل جریان PWM-VSC در کاربردهای متصل به شبکه ارائه شده است. در روش کنترل پیشنهادی، به‌منظور جبران نامعینی های سیستم، یک قانون تطبیق ساده بر مبنای تئوری پایداری لیاپانوف برای به روزرسانی پارامترهای کنترلر فیدبک پیشنهاد شده است. در این مقاله، عملکرد روش پیشنهادی تحت شرایط مختلف کاری با نتایج آزمایشگاهی بررسی شده است.

کلمات کلیدی

کنترل جریان؛ کنترل تطبیقی مدل مرجع؛ مبدل PWM منبع ولتاژی؛ مبدل متصل به شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059197,
author = {غلامی خشت, حسین and منفرد, محمد},
title = {کنترل تطبیقی مدل مرجع جریان مبدل مدولاسیون پهنای پالس منبع ولتاژی متصل به شبکه در کاربرد انرژی های تجدیدپذیر},
booktitle = {سی‌ و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2016)},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل جریان؛ کنترل تطبیقی مدل مرجع؛ مبدل PWM منبع ولتاژی؛ مبدل متصل به شبکه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل تطبیقی مدل مرجع جریان مبدل مدولاسیون پهنای پالس منبع ولتاژی متصل به شبکه در کاربرد انرژی های تجدیدپذیر
%A غلامی خشت, حسین
%A منفرد, محمد
%J سی‌ و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2016)
%D 2016

[Download]