نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP )

نویسندگان: محمدحسین برادران خلخالی , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلیمرهای مسلح شده یکی از مهمترین مصالحی می باشند که در سال های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش قاب های بتنی مسلح شده بررسی می شود. بدین منظور، ابتدا برای مقایسه شکل پذیری یک قاب نمونه یک طبقه به صورت سه بعدی یک بار با میلگردهای معمولی و بار دیگر با میلگردهایی از جنس FRP مدلسازی شده است. برای مقایسه رفتار لرزهای نیز دو قاب نمونه هشت طبقه مشابه حالت قبل مدلسازی و مقایسه گردیده است. باید افزود، میلگردهای معمولی در سازه مسلح شده با FRPها در مفاصل پلاستیک به کار گرفته می شود. عملکرد لرزه ای این قاب با اعمال شتاب نگاشت مربوط به زلزله مصنوعی با دوره بازگشت 2000 ساله و چندین شتابنگاشت میدان نزدیک مورد بررسی قرار گرفته است و رفتار سازه از قبیل جابجایی نسبی طبقات، جابجایی بام و برش پایه جذب شده توسط سازه مقایسه گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از FRP باعث افزایش جابجایی بام و کاهش برش پایه در قاب نسبت به سازه معمولی می گردد.

کلمات کلیدی

, تحلیل تاریخچه پاسخ غیر خطی, قاب بتنی, پوش آور, FRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059215,
author = {برادران خلخالی, محمدحسین and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تحلیل تاریخچه پاسخ غیر خطی، قاب بتنی، پوش آور، FRP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP
%A برادران خلخالی, محمدحسین
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]