نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( استفاده از پسماند غباری کورههای قوس الکتریکی صنایع فولاد آلیاژی در بتن و بررسی تاثیر آن بر خواص مکانیکی مخلوط بتن )

نویسندگان: علی موتمن , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسماندهای صنعتی از جمله پسماندهای بسیار مهم در کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه مانند ایران می باشند که نیازمند برنامه ریزی و مدیریت بهینه در کاربری و دفع هستند. غبار کورهی قوس الکتریکی به عنوان شاخصترین پسماند صنایع تولید فولاد آلیاژی، با تولید جهانی حدود 7 میلیون تن در سال به علت دارا بودن فلزات سنگین از طرف آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا در دسته ی پسماندهای خطرناک قرار گرفته است. در این مطالعه تاثیر شش سطح جایگزینی 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد وزنی، سه عیار سیمان 350، 400 و 450 و سنین عمل آوری 7، 28 و 90 روزه بر مقاومت های فشاری و کششی مخلوط بتن حاوی غبار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن هستند که با افزایش سطح جایگزینی غبار، خواص مکانیکی نیز کاهش می یابد. همچنین مشاهده می شود که در سنین عمل آوری بالاتر، خواص مکانیکی نمونه ها روندی افزایشی به خود می گیرد. بیشترین مقاومت فشاری در عیار 350 ، سطح جایگزینی 5 درصد و سن عمل آوری 90 روزه مقداری برابر 29 مگاپاسکال (32 درصد بیشتر ار نمونه شاهد) و کمترین آن در عیار 400، سطح جایگزینی 30 درصد و سن عمل آوری 7 روزه مقداری برابر 10 مگاپاسکال (50 درصد کمتر از نمونه های شاهد) گزارش شده است. به همیت ترتیب مقادیری مشابه با مقاومت های فشاری برای مقاومت های کششی مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, غبار کوره قوس الکتریکی, پسماندهای صنعتی, بتن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059217,
author = {موتمن, علی and دانش, شهناز and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {استفاده از پسماند غباری کورههای قوس الکتریکی صنایع فولاد آلیاژی در بتن و بررسی تاثیر آن بر خواص مکانیکی مخلوط بتن},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {غبار کوره قوس الکتریکی، پسماندهای صنعتی، بتن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از پسماند غباری کورههای قوس الکتریکی صنایع فولاد آلیاژی در بتن و بررسی تاثیر آن بر خواص مکانیکی مخلوط بتن
%A موتمن, علی
%A دانش, شهناز
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]