پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (11), شماره (1), سال (2016-3) , صفحات (39-66)

عنوان : ( پارسی گردانی انگارگانی واژگان سیاسی: نمونه پژوهی سیاسی، لیبرالیسم )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیبرالیسم، از پربسامدترین واژه‌‌گانِ اندیشه‌ی سیاسی مدرن است. هنگامِ پارسیْ‌گردانیِ لیبرالیسم، از واژه‌‌گانِ گوناگون، بهره گرفته‌ شده است: آزاده‌گری، آزادمَنِشی‌گری، فلسفه‌ی آزادی‌طلبی، آزادگی، آزادی‌خواهی، آزادی‌گرایی، آزادی‌جویی، آزادمَنِشی، اعتدال‌گروی، آزاده‌گروی، و، اباحی‌گری. پیروزی انقلاب اسلامی، کشاکشِ انقلابیون، بر سر هم‌راهی و ناهم‌راهی با لیبرالیسم را پدید آورد. منظورِ نوشتار، نشانْ‌دادنِ این نکته است‌که پارسی‌گردانیْ‌هایِ ناهمانندِ لیبرالیسم، نمایان‌گرِ باور‌های ایده‌ئولوژیک است و ترجمه‌ی ایده‌ئولوژیک(Ideological Translation)از مقوله‌ی ترجمه‌هایِ دستْ‌کاری‌شده، است.

کلمات کلیدی

, ترجمه, ایده‌ئولوژی, ترجمه‌ی ایده‌ئولوژیک, لیبرالیسم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059256,
author = {خلیلی, محسن},
title = {پارسی گردانی انگارگانی واژگان سیاسی: نمونه پژوهی سیاسی، لیبرالیسم},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-790X},
pages = {39--66},
numpages = {27},
keywords = {ترجمه، ایده‌ئولوژی، ترجمه‌ی ایده‌ئولوژیک، لیبرالیسم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پارسی گردانی انگارگانی واژگان سیاسی: نمونه پژوهی سیاسی، لیبرالیسم
%A خلیلی, محسن
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2016

[Download]