علوم اجتماعی, دوره (12), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (149-170)

عنوان : ( گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی )

نویسندگان: فرناز سبحانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی دلایل گرایش و عدم گرایش کاربران به سایت¬های همسریابی بررسی شد. نتایج نشان داد که مهم¬ترین عوامل مرتبط با عضویت افراد در سایتهای همسریابی عبارتند از: کسب استقلال در انتخاب همسر، بی تعهّدی جامعه و والدین در انتخاب همسر برای فرزندان خود، مزایای بیشتر سایت های همسریابی نسبت به ازدواج های سنتّی، محدود شدن روابط افراد در کلان شهرها، رفع تبعیض جنسی، رفع نیازهای فردی، مشکلات ارتباطی در دنیای واقعی، مطلقه بودن، نقص عضو داشتن، بالارفتن سن، برون همسری، رفع تبعیض و پیش داوری و در مقابل عواملی چون نگرش های منفی نسبت به سایت های همسریابی، ضعف نظارت، عدم اطمینان به فضای مجازی، در عدم گرایش به این سایت ها اثرگذار بوده است.

کلمات کلیدی

سایت های همسریابی; تحلیل محتوای کیفی; انتخاب عقلانی; گمنامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059257,
author = {سبحانی, فرناز and بهروان, حسین and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {149--170},
numpages = {21},
keywords = {سایت های همسریابی; تحلیل محتوای کیفی; انتخاب عقلانی; گمنامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی
%A سبحانی, فرناز
%A بهروان, حسین
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2016

[Download]