لسان مبین, دوره (7), شماره (21), سال (2015-12) , صفحات (45-65)

عنوان : ( بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری , منیر زیبائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیهیلیسم یا نیست‌انگاری که معمولاً برای توصیف مذهب نفی مطلق می‌آید، وضعیتی روان‌شناختی است که در آن معنای زندگی، هستی و بودن از دست می‌رود و شرایطی اضطراب‌آفرین و یأس‌آور بر انسان حاکم می‌گردد. این مکتب پس از پیدایی در روسیه‌ی قرن۱۹، در نتیجه‌ی ویرانی‌های حاصل از دو جنگ جهانی رشد گسترده‌ای نمود و تفکرات نیهیلیستى را در کانون توجه نویسندگان عرب قرارداد. هانی‌راهب از نویسندگان نوگرای معاصر سوری در رمان «شکست‌خوردگان» به تصویر یکی از شاخه‌های نیهیلیسم یا به عبارتی نیهیلیسم اگزیستانسیالیستی در افکار و افعال قهرمانان رمان می‌پردازد. مقاله پیش‌رو جستاری تحلیلی-توصیفی است که به خاطر رویکرد نو نویسنده در این اثر و قابلیت تطبیق مؤلفه‌های نیهیلیسم برآن، سعی در واکاوی آن دارد. براساس یافته‌های پژوهش، نویسنده چون زندگی کنونی را در چارچوب اجتماع می‌نگرد و انگیزه‌ها را با آزادی انسان دشمن می‌بیند، آن را تلخ و پوچ می‌نماید و راه‌حل را در رهایی از تار و پودهای اجتماع نشان می‌دهد. اما عصیان شخصیت‌ها از آنجایی که تغییری در وقایع جاری جامعه ایجاد نمی‌کند به لجام‌گسیختگی، پوچی، بی‌هدفی و بی‌ثباتی آنان منتهی می‌گردد.

کلمات کلیدی

, رمان, هانی راهب, نیهیلیسم, شکست‌خوردگان, عصیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059288,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا and زیبائی, منیر},
title = {بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب},
journal = {لسان مبین},
year = {2015},
volume = {7},
number = {21},
month = {December},
issn = {2355-8002},
pages = {45--65},
numpages = {20},
keywords = {رمان، هانی راهب، نیهیلیسم، شکست‌خوردگان، عصیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A زیبائی, منیر
%J لسان مبین
%@ 2355-8002
%D 2015

[Download]