International Conference on Economics , 2016-01-20

عنوان : ( توسعه اقتصادی آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران )

نویسندگان: پوریا عربی , ریحانه قشقائی , علی ربانی فرهودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش و پرورش از جمله مهم‌ترین نهاد‌های هر کشوریست؛ لذا توجه به اقتصاد آموزش و پرورش از جمله نیاز‌های بنیادین دولت‌هاست. کشور ایران با پدیده جوانی جمعیت رو‌به‌رو است لذا توجه به امر اقتصاد آموزش و پرورش از اولویت‌های مهم کشور به حساب می‌آید. این پژوهش با هدف مورد مطالعه دادن توسعه اقتصادی آموزش و پرورش، با روش اسنادی و کتاب‌خانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌‌های مورد نیاز خود کرده و سپس با استفاده از مبانی نظری درباره توسعه و اقتصاد آموزش و پرورش به تحلیل آن‌ها می‌پردازد. همچنین در این پژوهش اسناد فرادستی توسعه ایران، از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت پس از بررسی های به عمل آمده به موانع توسعه اقتصادی آموزش و پرورش اشاره می‌گردد، از جمله: مشکل دیدگاه دولت‌ها که هزینه برای آموزش و پرورش را نه نوعی سرمایه گذاری اقتصادی بلکه هزینه مصرفی می‌دانند و در نتیجه بودجه آموزش و پرورش کم می‌شود و مشکلات ساختاری و اجرایی در آموزش و پرورش.

کلمات کلیدی

, آموزش و پرورش, ایران, سند تحول بنیادین, توسعه اقتصادی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059304,
author = {عربی, پوریا and قشقائی, ریحانه and علی ربانی فرهودی},
title = {توسعه اقتصادی آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران},
booktitle = {International Conference on Economics},
year = {2016},
location = {بروکسل, بلژيك},
keywords = {آموزش و پرورش، ایران، سند تحول بنیادین، توسعه اقتصادی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه اقتصادی آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران
%A عربی, پوریا
%A قشقائی, ریحانه
%A علی ربانی فرهودی
%J International Conference on Economics
%D 2016

[Download]