شریف, دوره (32), شماره (1), سال (2016-8) , صفحات (67-77)

عنوان : ( بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو )

نویسندگان: مهدی مرادی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخیرا روش بست و بند برای طراحی مستقیم تیرهای عمیق با و بدون باز شو گسترش یافته است. بطوری که بسیاری از آیین نامه های معتبر روش مذکور را جایگزین روش های طراحی پیشین کرده اند. لیکن پژوهش‌های صورت گرفته اخیر نشان می‌دهد که این روش قادر به مدل‌سازی دقیق رفتار تیرهای عمیق، به خصوص تیرهای عمیق با بازشو نیست. برخی از معایب این روش به علت عدم انطباق خرپای فرضی روش بست و بند و نواحی تنش واقعی سازه ایجاد می‌شود. استفاده از روش‌ بهینه‌سازی همگن کامل (Full Homogenization) برای تعیین مدل خرپایی روش بست و بند را می‌توان از جمله راه‌های اصلاح آن دانست. در این پژوهش چهار تیر عمیق بتن مسلح با بازشو ساخته و آزمایش شد. این نمونه‌ها شامل دو نمونه‌ی بتن مسلح و دو نمونه بتن مسلح با الیاف فولادی بودند. خرپای مدل بست و بند نمونه‌های بتن مسلح بر اساس الگوی حاصل از روش بهینه‌سازی FH تعیین شد و بر این اساس نمونه‌ها طراحی و ساخته شدند. نتایج استفاده از روش FH نشان داد، تیرهای بتن مسلح که خرپای اولیه آنها با استفاده از روش بهینه‌سازی همگن کامل تعیین شده بود با حداقل تقویت ممکن بار مناسبی را تحمل کردند.

کلمات کلیدی

, تیر عمیق, بتن مسلح, بهینه‌سازی, بازشو, بست و بند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059310,
author = {مرادی, مهدی and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو},
journal = {شریف},
year = {2016},
volume = {32},
number = {1},
month = {August},
issn = {1028-7167},
pages = {67--77},
numpages = {10},
keywords = {تیر عمیق، بتن مسلح، بهینه‌سازی، بازشو، بست و بند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو
%A مرادی, مهدی
%A اصفهانی, محمدرضا
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2016

[Download]