فرهنگ رضوی, دوره (4), شماره (16), سال (2017-1) , صفحات (143-176)

عنوان : ( واکاوی مفهوم حرص در اخلاق اسلامی در پرتو احادیث امام رضا علیه السلام )

نویسندگان: محمدرضا جواهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل مفهومی وتبیین مصداقی حرص هدف این مقاله است.در این پژوهش با مرجعیت علمی احادیث امام رضا علیه السلام مفهوم ومصادیق حرص واقسام آن از نصوص رضوی استنباط گردید.مساله اصلی تحقیق کشف کارکردها وموارد \\\"حرص مقدس\\\" در بیان عالم آل محمد علیهم السلام است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی وبنیادی است.با مطالعات حدیثی رضوی علیه السلام حقیقت حرص ممدوح ومصادیق ونمونه های آن اشکارشد . مطالعات وبررسی احادیث امام رضا علیه السلام به انگیزه حرص شناسی نشان داد که عالم ال محمد علیهم السلام در مواردی مردم را بر حرص ورزیدن امر کرده اند .امام هشتم علیه السلام با صیغه امر \\\"احرصوا\\\" دریک حدیث جامع سه سرفصل حرص ممدوح رابه جهانیان اموزش داده اند .حرص بر\\\" قضای حوایج مومنان\\\" و\\\"ادخال سرور برمومنان \\\"و\\\"دفع مکروه ازانان\\\" دستور امام رضا علیه السلام بوده است .معطوف به احادیث رضوی با درایه الحدیث کلام سایر معصومین علیهم السلام نیز مصادیق ونمونه های دیگری از\\\" حرص مقدس\\\" استنباط وتبیین گردید .

کلمات کلیدی

حرص ممدوح.حدیث.امام رضا علیه السلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059316,
author = {جواهری, محمدرضا},
title = {واکاوی مفهوم حرص در اخلاق اسلامی در پرتو احادیث امام رضا علیه السلام},
journal = {فرهنگ رضوی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {16},
month = {January},
issn = {2345-2560},
pages = {143--176},
numpages = {33},
keywords = {حرص ممدوح.حدیث.امام رضا علیه السلام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مفهوم حرص در اخلاق اسلامی در پرتو احادیث امام رضا علیه السلام
%A جواهری, محمدرضا
%J فرهنگ رضوی
%@ 2345-2560
%D 2017

[Download]