بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (476-489)

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏ المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضه )

نویسندگان: هرمز اسدی , غلامرضا زمانیان , محمد نبی شهیکی تاش , محمد قربانی , محمدرضا جلال کمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طورکلی هدف از انجام برنامه‏های اصلاح نباتات در تحقیقات کشاورزی، بهبود ژنتیکی، بهره‏‏وری و پایداری تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی در کشور است. اهداف پژوهش حاضر، تعیین میزان انتقال تابع عرضه ارقام و میزان تأثیر برنامه اصلاح ارقام در کاهش هزینه تولید محصول، تعیین بازدهی اقتصادی برنامه اصلاح ارقام گندم نان آبی ( Triticum aestivum L.) معرفی شده با منشا ملی و بین‏المللی می‏باشد. ارقام مورد مطالعه شامل 23 رقم گندم نان آبی معرفی شده طی سال‌های 89-1380در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال و بخش اصلاح بذر مراکز تحقیقات کشاورزی استان¬ها بوده است. روش انجام این تحقیق، استفاده از روش‏های Ex-post و Ex-ante بوده و معیارهای سنجش این رویکردها شامل بررسی میزان انتقال تابع عرضه ارقام مورد مطالعه با احتساب میزان کاهش هزینه ناشی از برنامه اصلاحی، تحلیل فایده به هزینه و نرخ بازده داخلی تولید ارقام می‏باشد. طبق نتایح به دست آمده، میزان کاهش هزینه ناشی از برنامه اصلاحی گندم نان برای هر کیلو محصول برای ارقام معرفی شده طی سال‏های 89-1380 به طور میانگین 8/109 ریال و میانگین انتقال منحنی عرضه رقم ناشی از برنامه اصلاحی برای ارقام گندم نان معرفی شده طی همین سال 31/5 درصد برآورد شد. میانگین ارزش کنونی درآمد خالص معرفی ارقام گندم نان آبی معرفی شده در سال‏های مورد مطالعه مثبت و 5/4463 میلیارد ریال محاسبه گردید، که نشانگر اقتصادی بودن انجام برنامه اصلاحی گندم نان و معرفی ارقام اصلاح شده می‏باشد.

کلمات کلیدی

, سنجش, تحقیقات به نژادی, سرمایه¬گذاری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059346,
author = {هرمز اسدی and غلامرضا زمانیان and محمد نبی شهیکی تاش and قربانی, محمد and محمدرضا جلال کمالی},
title = {ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏ المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضه},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2016},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7713},
pages = {476--489},
numpages = {13},
keywords = {سنجش، تحقیقات به نژادی، سرمایه¬گذاری، بازدهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏ المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضه
%A هرمز اسدی
%A غلامرضا زمانیان
%A محمد نبی شهیکی تاش
%A قربانی, محمد
%A محمدرضا جلال کمالی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2016

[Download]