سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2016-10-24

عنوان : ( مطالعه تاثیر افزایش ظرفیت نیروگاه بادی خواف بر شبکه خراسان )

نویسندگان: ناهید اعظمی , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احداث یک مزرعه بادی با ظرفیت بالا در منطقه خواف در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تاثیر احداث این مزرعه بادی بر شبکه انتقال خراسان مورد بررسی قرار میگیرد. بدین منظور، سناریوهای مختلف برای ظرفیت مزرعه بادی نصب شده تعریف میشود و میزان بارگذاری خطوط شبکه به کمک پخش بار احتمالی به روش مونتکارلو تعیین میشود. چهار وضعیت عادی، هشدار، بحرانی وفوق بحرانی برای بارگذاری شبکه تعریف میشود و ظرفیت بهینه مزرعه بادی برای قرار گرفتن در هر وضعیت تعیین میشود. سپس به کمک الگوریتم ژنتیک الگوی بهینه توسعه خطوط انتقال شبکه به منظور کمینه کردن هزینه و اضافه باری خطوط پیشنهاد و نتایج مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت تاثیر تغییرات ضریب همبستگی باد و بار، افزایش بارمحلی و صادرات به کشور افغانستان بر نتایج مورد تحلیل قرار میگیرد

کلمات کلیدی

, مزرعه بادی, پخش باراحتمالی, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059348,
author = {اعظمی, ناهید and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {مطالعه تاثیر افزایش ظرفیت نیروگاه بادی خواف بر شبکه خراسان},
booktitle = {سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مزرعه بادی،پخش باراحتمالی،الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیر افزایش ظرفیت نیروگاه بادی خواف بر شبکه خراسان
%A اعظمی, ناهید
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2016

[Download]