سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2016-10-24

عنوان : ( تعیین زمان بهینه جایگزینی و برنامهریزی نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع )

نویسندگان: ایمان کمال احمدی , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد روز افزون شبکههای توزیع و تعداد بالای ترانسفورماتورهای استفاده شده در این بخش موجب شده است تا توجه به عمر مفید این تجهیزات یکی از مسایل مهم در بهرهبرداری شبکههای توزیع باشد. در این خصوص تخمین عمر مفید ترانسفورماتور و تعیین زمان بهینه تعمیر و تعویض از این جهت حائز اهمیت است که بتوان از خاموشی طولانی مدت مشترکین و خرابی تجهیزات الکتریکی پیشگیری کرد و پایداری شبکه را افزایش داد.از آنجائیکه با فرسوده شدن تجهیز، هزینه نگهداری آن به صورت نمایی زیاد میشود، بنابراین منطقی است تا در زمان مناسب با جایگزینی تجهیز مانع از رشد این هزینهها شد. با این حال، در برخی موارد ممکن است تعمیر اساسی یک تجهیز قدیمی نسبت به تعویض آن مقرون به صرفهتر باشد.در طول سالها، روشها و مدلهای مختلفی جهت حل مسأله بهینهسازی زمان تعویض تجهیزات ارائه شده است که هدف همگی آنها حداقل کردن هزینههای مرتبط با تجهیز میباشد. در این مقاله تلاش شده است تا با توسعه روش برنامهریزی پویا، مدل جدیدی با توجه به شرایط کشور، جهت حل مسأله جایگزینی ترانسفورماتورهای توزیع ارائه گرددو به کمک آن زمان بهینه تعمیر اساسی و تعویض ترانسفورماتورهای توزیع به گونهای تعیین شود تا هزینههای بهرهبرداری به حداقل مقدار ممکن برسد. همچنین بین تعمیرات اساسی و جایگزینی تجهیزات مقایسهای انجام خواهد شد

کلمات کلیدی

, ترانسفورماتور توزیع, زمان جایگزینی, تعمیر اساسی, مدل برنامهریزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059350,
author = {کمال احمدی, ایمان and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {تعیین زمان بهینه جایگزینی و برنامهریزی نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع},
booktitle = {سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترانسفورماتور توزیع،زمان جایگزینی، تعمیر اساسی، مدل برنامهریزی پویا،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین زمان بهینه جایگزینی و برنامهریزی نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع
%A کمال احمدی, ایمان
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2016

[Download]