مشکوه, دوره (1), شماره (130), سال (2016-6) , صفحات (16-24)

عنوان : ( امام مهدى دوازدهمین خلیفه پیامبر اسلام در روایات اهل سنت )

نویسندگان: کریم عبداللهی نژاد , محمدمهدی رکنی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشتار بر پایه احادیثی که در همه صحاص و مسانید اهل سنت ذیل آیه 12 سوره مایده ....

کلمات کلیدی

, امام مهدی , روایات اهل سنت , جانشینان پیامبر , دوازدهمین خلیفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059355,
author = {عبداللهی نژاد, کریم and محمدمهدی رکنی یزدی},
title = {امام مهدى دوازدهمین خلیفه پیامبر اسلام در روایات اهل سنت},
journal = {مشکوه},
year = {2016},
volume = {1},
number = {130},
month = {June},
issn = {1683-8033},
pages = {16--24},
numpages = {8},
keywords = {امام مهدی - روایات اهل سنت - جانشینان پیامبر - دوازدهمین خلیفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امام مهدى دوازدهمین خلیفه پیامبر اسلام در روایات اهل سنت
%A عبداللهی نژاد, کریم
%A محمدمهدی رکنی یزدی
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2016

[Download]