زبان و ادبیات عربی, دوره (5), شماره (5), سال (2012-3) , صفحات (167-191)

عنوان : ( واکاوی روانشناختی مفاهیم پری و عشق در سروده های خلیل حاوی )

نویسندگان: حسین ناظری , بهار صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکاوی روانشناختی مفاهیم پری و عشق در سروده های خلیل حاوی

کلمات کلیدی

واکاوی روانشناختی مفاهیم پری و عشق در سروده های خلیل حاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059365,
author = {ناظری, حسین and صدیقی, بهار},
title = {واکاوی روانشناختی مفاهیم پری و عشق در سروده های خلیل حاوی},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {5},
month = {March},
issn = {2008-7217},
pages = {167--191},
numpages = {24},
keywords = {واکاوی روانشناختی مفاهیم پری و عشق در سروده های خلیل حاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی روانشناختی مفاهیم پری و عشق در سروده های خلیل حاوی
%A ناظری, حسین
%A صدیقی, بهار
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2012

[Download]