دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( مروری بر هضم بی هوازی دو مرحله ای )

نویسندگان: سعید قنبری آزادپاشاکی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، خلاصه ای از فرایند هضم بی هوازی و مقایسه فعالیت های تحقیقاتی فرآیندهای هضم بی هوازی دو مرحله ای نسبت به تک مرحله ای را در بر می گیرد. مرحله اسیدزایی و مرحله متانزایی نیز به صورت جداگانه از نظر میکروبیولوژیکی، بهینه سازی فرآیند، بهره برداری و کنترل مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، پیشنهاد شده است که تجزیه فاضلاب های دارای کربوهیدرات و اسید چرب کم در سیستم دو فاز صورت گیرد و در مقابل برای پسماندهای دارای کربوهیدرات کم و اسیدهای چرب بالا صادق نیست، به عبارتی سیستم های دو مرحله ای برای پردازش ضایعات دارای کربوهیدرات بالا مانند مواد زائد شهری سودمند میباشد. به طور کلی، برنامه های کاربردی سیستم هضم بی هوازی دو مرحله ای برای پسماندهای غذا به منظور حل و فصل مسائل مربوط به کنترل و مهار pH در سیستم تک مرحله ای، مؤثر واقع گشته است.

کلمات کلیدی

, بیوگاز, فاز اسید, فاز متان, هضم دومرحله ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059411,
author = {قنبری آزادپاشاکی, سعید and خجسته پور, مهدی and ابراهیمی نیک, محمدعلی and روحانی, عباس},
title = {مروری بر هضم بی هوازی دو مرحله ای},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بیوگاز، فاز اسید، فاز متان، هضم دومرحله ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر هضم بی هوازی دو مرحله ای
%A قنبری آزادپاشاکی, سعید
%A خجسته پور, مهدی
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A روحانی, عباس
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]