دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن , 2009-05-20

عنوان : ( بررسی خشکسالی اقلیمی در ایستگاه اصفهان با استفاده از شاخص جدید RDI )

نویسندگان: محمد امین اسدی , محمدحسین مبین , حسین ملکی نژاد , محمدتقی دستورانی , سعید رضایی زارچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی خشکسالی اقلیمی در ایستگاه هواشناسی اصفهان با استفاده از شاخص جدید RDI پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از کاربرد شاخص RDI در ایستگاه اصفهان سال 1973 خشکترین سال و سال 1993 مرطوبترین سال در طول دوره آماری بوده است. همچنین طولانی ترین دوره خشکسالی در بین سالهای 1999 تا 2003 رخ داده که پنج سال به طول انجامیده است.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, اصفهان, RDI, SPI, تبخیر و تعرق پتانسیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059422,
author = {محمد امین اسدی and محمدحسین مبین and حسین ملکی نژاد and دستورانی, محمدتقی and سعید رضایی زارچی},
title = {بررسی خشکسالی اقلیمی در ایستگاه اصفهان با استفاده از شاخص جدید RDI},
booktitle = {دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خشکسالی، اصفهان، RDI، SPI، تبخیر و تعرق پتانسیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خشکسالی اقلیمی در ایستگاه اصفهان با استفاده از شاخص جدید RDI
%A محمد امین اسدی
%A محمدحسین مبین
%A حسین ملکی نژاد
%A دستورانی, محمدتقی
%A سعید رضایی زارچی
%J دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
%D 2009

[Download]