دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن , 2009-05-20

عنوان : ( بررسی کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی و پیش بینی خشکسالی )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , حمیده افخمی , حسین ملکی نژاد , محمدحسین مبین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی و پیش بینی خشکسالی در ایستگاه هواشناسی یزد پرداخته است. از ساختارهای مختلف شبکه عصبی مصنوعی در این راستا استفاده شده است که در آنها پارامترهای مختلف هواشناسی به عنوان ورودیهای مدلها استفاده شده و میزان بارندگی به عنوان اصلی ترین عامل موثر در خشکسالی برای یک سال آینده به عنوان خروجی مدلها برآورد شده است. نتایج نشان داد که ساختارهای دینامیک شبکه های عصبی کارایی بهتری در این زمینه دارند و به ویژه شبکه های TLRN بهترین نتایج را ارائه داد.

کلمات کلیدی

, پیش بینی خشکسالی, شبکه عصبی مصنوعی, مدل سازی, ایستگاه هواشناسی یزد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059423,
author = {دستورانی, محمدتقی and حمیده افخمی and حسین ملکی نژاد and محمدحسین مبین},
title = {بررسی کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی و پیش بینی خشکسالی},
booktitle = {دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پیش بینی خشکسالی، شبکه عصبی مصنوعی، مدل سازی، ایستگاه هواشناسی یزد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی و پیش بینی خشکسالی
%A دستورانی, محمدتقی
%A حمیده افخمی
%A حسین ملکی نژاد
%A محمدحسین مبین
%J دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
%D 2009

[Download]