دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن , 2009-05-20

عنوان : ( مدیریت منابع آب در خشکسالیها با استفاده از محاسبه تبخیر و تعرق واقعی توسط الگوریتم SEBAL (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد استان یزد) )

نویسندگان: سمانه پورمحمدی , محمدتقی دستورانی , سید علی محمد چراغی , محمدحسین مختاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به نحوه محاسبه تبخیر و تعرق واقعی توسط یک روش جدید بنام توسط الگوریتم SEBAL در حوزه آبخیز منشاد استان یزد پرداخته شده است. این روش بر اساس باقیمانده انرژی موجود در معادله توازن انرژی تعریف شده و توسط آن میتوان تبخیر و تعرق واقعی را به صورت پیکسل به پیکسل و در هر مقیاس اعم از حوزه آبخیز، زیرحوزه، دشت و حتی مزرعه نیز برآورد نمود

کلمات کلیدی

, مدیریت منابع آب, خشکسالی, تبخیر و تعرق واقعی, الگوریتم SEBAL , حوزه آبخیز منشاد استان یزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059427,
author = {سمانه پورمحمدی and دستورانی, محمدتقی and سید علی محمد چراغی and محمدحسین مختاری},
title = {مدیریت منابع آب در خشکسالیها با استفاده از محاسبه تبخیر و تعرق واقعی توسط الگوریتم SEBAL (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد استان یزد)},
booktitle = {دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مدیریت منابع آب، خشکسالی، تبخیر و تعرق واقعی، الگوریتم SEBAL ، حوزه آبخیز منشاد استان یزد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت منابع آب در خشکسالیها با استفاده از محاسبه تبخیر و تعرق واقعی توسط الگوریتم SEBAL (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد استان یزد)
%A سمانه پورمحمدی
%A دستورانی, محمدتقی
%A سید علی محمد چراغی
%A محمدحسین مختاری
%J دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
%D 2009

[Download]