دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن , 2009-05-20

عنوان : ( مدیریت چرخه های خشکسالی (مقاوم سازی بجای کمک به جوامع در خطر) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , علی طالبی , مصطفی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی را نمیتوان یک بلای طبیعی نامید چرا که یک شرایط معمول از نظر اقلیمی است و در حقیقت آن را بایستی به عنوان یک خطر ارزیابی نمود.یک خطر همیشه منجر به یک بلای طبیعی نمیشود و میتوان بدون مشکل برطرف شودچنانچه آمادگی کامل در مواجهه با آن از قبل برنامه ریزی و تدارک دیده شده باشد. برعکس چنانچه جامعه آمادگی وتوانایی ، بازدارندگی و مقاومت کافی با خطری همچون خشکسالی را نداشته باشد این خطر تبدیل به بلای طبیعی وخسارتبار شده و موجب بروز مشکلات جدی در جامعه میگردد. در مدیریت خشکسالی استراتژیها بایستی در جهت مقاوم سازی جامعه نسبت به این خطر تنظیم گردد و نه صرفا کمک رسانی و جبران خسارت در حین و بعد از وقوع آن. این مقاله سعی دارد این مفهوم را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل وارزیابی قرار دهدو نقش آن را در جهت گیری برنامه های کلان مدیریت خشکسالی در کشور روشن نماید.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, چرخه خشکسالی, مدیریت خشکسالی, مقاوم سازی, خسارات خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059428,
author = {دستورانی, محمدتقی and علی طالبی and مصطفی دستورانی},
title = {مدیریت چرخه های خشکسالی (مقاوم سازی بجای کمک به جوامع در خطر)},
booktitle = {دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خشکسالی، چرخه خشکسالی، مدیریت خشکسالی،مقاوم سازی،خسارات خشکسالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت چرخه های خشکسالی (مقاوم سازی بجای کمک به جوامع در خطر)
%A دستورانی, محمدتقی
%A علی طالبی
%A مصطفی دستورانی
%J دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
%D 2009

[Download]