چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , 2009-12-02

عنوان : ( بررسی معضلات سامانه های پخش سیلاب در ایران (مطالعه موردی: پخش سیلاب میانکوه مهریز) )

نویسندگان: خدامراد فروهر , علی طالبی , محمدتقی دستورانی , احمد فتاحی , محمدرضا دانائیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق بررسی معضلات سامانه پخش سیلاب میانکوه مهریز با استفاده از بازدیدهای میدانی صورت می گیرد. نتایج نشان میدهد بعضی از سازه ها به طور مناسب طراحی نشده اند و مرمت و نگهداری از بخش های مختلف طرح و نهال کاری های انجام شده در سالهای بعد از طرح صورت نگرفته است. تعداد کمی از بندها آبگیری شده اند و رسوبات انباشته شده در عرصه طرح باعث به هم خوردن وضعیت زیست محیطی منطقه و همچنین کاهش نفوذپذیری خاک عرصه گردیده است. پیشنهاد میگردد مطالعات اولیه طرح های دقیق و متاسب با شرایط منطقه انجام گردد و طراحی پروژه ها مطابق با آن صورت پذیرد.

کلمات کلیدی

, سامانه پخش سیلاب, نهال کاری, رسوب, مهریز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059432,
author = {خدامراد فروهر and علی طالبی and دستورانی, محمدتقی and احمد فتاحی and محمدرضا دانائیان},
title = {بررسی معضلات سامانه های پخش سیلاب در ایران (مطالعه موردی: پخش سیلاب میانکوه مهریز)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سامانه پخش سیلاب، نهال کاری، رسوب، مهریز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی معضلات سامانه های پخش سیلاب در ایران (مطالعه موردی: پخش سیلاب میانکوه مهریز)
%A خدامراد فروهر
%A علی طالبی
%A دستورانی, محمدتقی
%A احمد فتاحی
%A محمدرضا دانائیان
%J چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
%D 2009

[Download]