چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , 2009-12-02

عنوان : ( بررسی کارایی رابطه تجربی فولر در برآورد دبی سیل در محدوده ایران مرکزی )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , مهدی حیات زاده , مصطفی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق سعی شده تا تحلیل قوی تری از روش تجربی فولر و واسنجی ضریب منطقه ای آن در برآورد دبی سیل در محدوده ایران مرکزی به عمل آید. نتایج حاصل از بررسی کارایی این روش با استفاده از داده های اندازه گیری شده نشان میدهد که روش تجربی فولر کارایی مناسبی در حوزه ایران مرکزی ندراد.

کلمات کلیدی

, رابطه تجربی فولر, ضریب منطقه ای, دبی اوج سیل, حوزه ایران مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059434,
author = {دستورانی, محمدتقی and مهدی حیات زاده and مصطفی دستورانی},
title = {بررسی کارایی رابطه تجربی فولر در برآورد دبی سیل در محدوده ایران مرکزی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {رابطه تجربی فولر، ضریب منطقه ای، دبی اوج سیل، حوزه ایران مرکزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی رابطه تجربی فولر در برآورد دبی سیل در محدوده ایران مرکزی
%A دستورانی, محمدتقی
%A مهدی حیات زاده
%A مصطفی دستورانی
%J چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
%D 2009

[Download]