همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی , 2009-11-05

عنوان : ( برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدر آباد) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , خداکرم عظیمی فشی , علی طالبی , محمدرضا اختصاصی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق رسوبات معلق در ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد واقع در حوزه جامیشان کرمانشاه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برآورد گردیده و نتایج با روش منحنی سنجه رسوب مقایسه شده و سپس و روش مناسب که دارای کمتریت خطلا بود به عنوان روش بهینه برای براورد رسوبات معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, رسوبات معلق, شبکه عصبی مصنوعی, پرسپترون چند لایه, منحنی سنجه رسوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059438,
author = {دستورانی, محمدتقی and خداکرم عظیمی فشی and علی طالبی and محمدرضا اختصاصی},
title = {برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدر آباد)},
booktitle = {همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رسوبات معلق، شبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون چند لایه، منحنی سنجه رسوب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری حیدر آباد)
%A دستورانی, محمدتقی
%A خداکرم عظیمی فشی
%A علی طالبی
%A محمدرضا اختصاصی
%J همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2009

[Download]