پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, سال (2014-9)

عنوان : ( اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی )

نویسندگان: مرضیه موحدی محصل طوسی , محمود مهرمحمدی , علیرضا صادق زاده قمصری , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به کار گیری رویکرد معیوب در ارزشیابی تربیت دینی می تواند به صدمه ای جبران ناپذیر بر پیکره تربیت دینی و انحراف جدی آن از از اهداف قصد شده منجر شود.

کلمات کلیدی

ارزشیابی. تربیت دینی. برنامه درسی. فرایند محوری. نتیجه محوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059443,
author = {مرضیه موحدی محصل طوسی and محمود مهرمحمدی and علیرضا صادق زاده قمصری and نقی زاده, حسن},
title = {اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2014},
month = {September},
issn = {2251-6360},
keywords = {ارزشیابی. تربیت دینی. برنامه درسی. فرایند محوری. نتیجه محوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی
%A مرضیه موحدی محصل طوسی
%A محمود مهرمحمدی
%A علیرضا صادق زاده قمصری
%A نقی زاده, حسن
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2014

[Download]