تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (13), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (53-68)

عنوان : ( استنباط پیشگو ناپارامتری فازی بهینه برای طرح نمونه گیری جهت پذیرش یک مرحله ای )

نویسندگان: سهیل شکری , بهرام صادق پور گیلده , غلامرضا محتشمی برزادران , بهروز فتحی واجارگاه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نمونه‌گیری برای پذیرش یکی از اجزای اصلی در زمینه کنترل کیفیت آماری است، که در ابتدا برای بازرسی از محموله‌های ورودی یا خروجی استفاده می‌شود. روش‌های نمونه‌گیری جهت پذیرش می‌تواند، در یک برنامه کنترل پذیرش به‌منظور رسیدن به کیفیت بهتر با هزینه کمتر، بهبود کنترل و افزایش بهره وری، استفاده شود. در این مقاله نمونه‌گیری جهت پذیرش به روش استنباط پیشگو ناپارامتری را در محیط فازی بررسی می‌نماییم. در برخی از موارد، تعریف پارامترهای طرح نمونه‌گیری برای پذیرش به صورت مقادیر قطعی ممکن نیست. به خصوص در محیط‌های تولید، ممکن است تعریف پارامترهای تعداد عناصر منطبق یا حجم نمونه به عنوان ارزش قطعی آسان نباشد. در این موارد، این پارامترها می‌توانند با متغیرهای زبانی بیان شوند. نظریه مجموعه فازی را می‌توان با موفقیت برای مقابله با ابهام در این عبارات زبانی جهت نمونه‌گیری برای پذیرش به‌روش استنباط پیشگو ناپارامتری به‌کار برد. به عبارت دیگر هدف این مقاله ارائه روش جدید تحت عنوان استنباط پیشگو ناپارامتری فازی برای طرح نمونه‌گیری جهت پذیرش یک مرحله‌ای، می‌باشد.

کلمات کلیدی

, اعدادفازی, استنباط پیشگو ناپارامتری, نمونه گیری برای پذیرش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059451,
author = {شکری, سهیل and صادق پور گیلده, بهرام and محتشمی برزادران, غلامرضا and بهروز فتحی واجارگاه},
title = {استنباط پیشگو ناپارامتری فازی بهینه برای طرح نمونه گیری جهت پذیرش یک مرحله ای},
journal = {تحقیق در عملیات در کاربردهای آن},
year = {2016},
volume = {13},
number = {2},
month = {July},
issn = {۲۲۵۱-۷۲۸۶},
pages = {53--68},
numpages = {15},
keywords = {اعدادفازی، استنباط پیشگو ناپارامتری،نمونه گیری برای پذیرش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استنباط پیشگو ناپارامتری فازی بهینه برای طرح نمونه گیری جهت پذیرش یک مرحله ای
%A شکری, سهیل
%A صادق پور گیلده, بهرام
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A بهروز فتحی واجارگاه
%J تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
%@ ۲۲۵۱-۷۲۸۶
%D 2016

[Download]