دانشنامه حقوق و سیاست, دوره (1), شماره (3), سال (2005-8) , صفحات (19-50)

عنوان : ( اکسیر ماثر نو: بررسی مقایسه ای مشکله هویت در تاریخ نگاری قاجاریه )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی هویت در تاریخ نگاری اکسیر التواریخ و تاریخ نو و ماثر

کلمات کلیدی

, هویت, تاریخ نگاری, قاجاریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059454,
author = {خلیلی, محسن},
title = {اکسیر ماثر نو: بررسی مقایسه ای مشکله هویت در تاریخ نگاری قاجاریه},
journal = {دانشنامه حقوق و سیاست},
year = {2005},
volume = {1},
number = {3},
month = {August},
issn = {2423-4133},
pages = {19--50},
numpages = {31},
keywords = {هویت، تاریخ نگاری، قاجاریه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اکسیر ماثر نو: بررسی مقایسه ای مشکله هویت در تاریخ نگاری قاجاریه
%A خلیلی, محسن
%J دانشنامه حقوق و سیاست
%@ 2423-4133
%D 2005

[Download]