آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی , 2005-02-05

عنوان : ( پیدایی و پایایی تئوریک انقلاب اسلامی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرتحول مهم، بزرگ و دوران ساز نیازمند دستگاه تئوریک مجهز و موجهی است که بتواند به همه پرسش اساسی پاسخی در خودر دهد:آن تحول مهم چیست؟آن تحول بزرگ چگونه شکل می گیرد؟آن تحول دوران ساز چرا باید رخ دهد؟پرسش نوع اول به «ماهیت»، پرسش نوع دوم به «صورت» ، و پرسش نوع سوم به «دلیل» می پردازد شک نداریم که پدیده انقلاب اسلامی ایران یک تحول مهم، بزرگ و دوران ساز در تاریخ معاصر ایران و بلکه در تاریخ ایران زمین است ولی شایسته است به خوبی دقت کنیم در علوم اجتماعی پدیده «انقلاب»، از ان گروه پدیده هایی است که خود به تنهایی فصل ممیز دوران پیشین و روزگار پسین محسوب می گردد و نیازمند سایر پدیده ها نیست.

کلمات کلیدی

, انقلاب اسلامی, آسیب شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059461,
author = {خلیلی, محسن},
title = {پیدایی و پایایی تئوریک انقلاب اسلامی},
booktitle = {آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انقلاب اسلامی، آسیب شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیدایی و پایایی تئوریک انقلاب اسلامی
%A خلیلی, محسن
%J آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی
%D 2005

[Download]