دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-19

عنوان : ( ارزیابی باز توزیع فشار آب منفذی حین گودبرداری در توده خاک ریزدانه )

نویسندگان: محمد مصطفی پسندیده فرد , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گودبرداری یکی از مسائل پیچیده و در عین حال ضروری برای توسعه شهری و استفاده از فضاهای زیرزمینی است. این مسأله در صورت وجود آب در توده خاک و بروز رفتار Coupled پیچیده تر می گردد. احتمال برخورد با چنین مسأله ای، با افزایش عمق گود یا نزدیک بودن تراز آب زیرزمینی به سطح زمین، افزایش می یابد. لذا در این مقاله به تحلیل رفتار یک گود پایدارسازی شده با روش strut (مهار متقابل) با در نظر گرفتن رفتار Coupled پرداخته شده است. نتایج بدست آمده، تأثیر تغییرات فشار آب منفذی بر تنش موثر و تغییرمکان گودبرداری و اهمیت مدلسازی و در نظر گرفتن این رفتار را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, تحلیل Coupled, روش اجزاء محدود, خاک اشباع, گودبرداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059473,
author = {پسندیده فرد, محمد مصطفی and ابریشمی, سعید},
title = {ارزیابی باز توزیع فشار آب منفذی حین گودبرداری در توده خاک ریزدانه},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل Coupled، روش اجزاء محدود، خاک اشباع، گودبرداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی باز توزیع فشار آب منفذی حین گودبرداری در توده خاک ریزدانه
%A پسندیده فرد, محمد مصطفی
%A ابریشمی, سعید
%J دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2016

[Download]